Absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego, jednak oficjalnie dalej nie wiemy, kto ponosi winę, za zadłużenie powiatu!

Rada Powiatu na posiedzeniu 21 czerwca br. udzieliła jednogłośnie absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu w 2017 roku.

Oznacza to, że Rada wyraziła pozytywną ocenę dotyczącą finansowych działań Zarządu w minionym roku.  Decyzja ta została poprzedzona analizą sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za ubiegły rok oraz zapoznaniem się ze sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i  stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

To dobra wiadomość z której należy się cieszyć, ale otwartą zostaje odpowiedź na pytanie kto imiennie zadłużył powiat i dlaczego do dzisiaj nie został z tego rozliczony? Będzie to jedno z wyborczych pytań do ewentualnych obecnych funkcyjnych, starających się o reelekcję.


(red.)

Mat. tucholski.pl

RSS
Follow by Email
Facebook