Burmistrz informuje. Informacja dotycząca szkód w mieszkaniowych zasobach komunalnych

Wszelkie szkody powstałe w mieszkaniowych zasobach komunalnych należy zgłaszać w:
Przedsiębiorstwie Komunalnym w Tucholi,
ul. Świecka 68 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
tel. 52 33 65 741.


(red.)