Burmistrz informuje. Informacja dotycząca szkód w uprawach rolnych

Wszelkie zgłoszenia na temat szkód w uprawach rolnych należy zgłaszać w:
Urzędzie Miejskim w Tucholi,
plac Zamkowy 1,
pok. 201,
tel. 52 564 25 04.


(red.)