Gmina Gostycyn otrzymała dotację na budowę ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej

Bezpośrednim założeniem  projektu jest  kształtowanie postaw współodpowiedzialności obywatelskiej za jakość przyrody.  Budowa ścieżki to nowy pomysł, który ma za zadanie jeszcze bardziej wyedukować przede wszystkim młodzież szkolną. Intencją projektu jest aby przesłanie ścieżki trafiło do jak największej grupy odbiorców. Z tego powodu nie przypadkowo wzięto pod uwagę miejsce szczególnie często odwiedzane przez turystów  w sezonie letnim. Projektowana trasa edukacyjna miałaby powstać wzdłuż istniejącej ścieżki zlokalizowanej przy linii brzegowej w kierunku kąpieliska strzeżonego nad jeziorze Środkowym w Gostycynie.

W ramach projektu zamierza się umiejscowić pokaźne tablice o tematyce przyrodniczej  (np. tablica pt.: ”Poznaj ryby jeziora środkowego”, „Ptasi zegar”, „Poznaj zwierzęta borów Tucholskich”, „Poznaj ptaki”, „puzzle edukacyjne” oraz szczegółowe informacja o wybranych gatunkach szczególnie chronionych znajdujących się na obszarze gminy – np. Bóbr Europejski inne). Dodatkowo w ramach zadania, zakłada się umiejscowienie przy tzw. przystankach edukacyjnych ławek parkowych.   

Szacunkowa wartość projektu – 40 000 zł.  z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  – 30 000 zł.


gostycyn.pl