Kiełpin wzbogaci się o nowy chodnik i zatoczkę!

Kończy się remont chodnika wraz z zatoką postojową przy drodze powiatowej w Kiełpinie. Zadanie realizowane jest w partnerstwie finansowym powiatu tucholskiego i gminy Tuchola. Chodnik i zatoka zyskają nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.

________________________
tuchola.pl