Konkurs rozstrzygnięto, PROGRES otrzymał sporą dotację!

Powołana przez Burmistrza Tucholi Komisja zaopiniowała przedłożoną do rozpatrzenia ofertę na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w sferze pomocy społecznej.

Złożono 1 ofertę, a łączna kwota dotacji przyznanej przez Burmistrza Tucholi na w/w zadanie wyniosła 128.144,00 zł.

Szczegóły rozstrzygnięcia konkursu:


(red.)

tuchola.pl

RSS
Follow by Email
Facebook