Korekta zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Rada Miejska zmieni uchwałę ustalającą zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w ramach realizacji zadań własnych gminy.


(red.)