Organizujesz wycieczkę? Zapoznaj się z tym pismem!

Z pewnością znacie lub słyszeliście o zmianach w Kodeksie karym w sprawie przestępców seksualnych. Przypominamy o pewnych zasadach, które dot. organizatorów, zatrudniających osoby z zewnątrz – jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości (pismo w załączeniu) jest to obowiązek organizatora. Można przyszłych pracowników lub wolontariuszy zweryfikować w powstającym rejestrze. Link do rejestru poniżej.

„Należy też podkreślić, że ustawa [o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, uchwalona 13 maja 2016r.], wprowadza zmianę w Kodeksie karnym, na mocy której środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu lub działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem lub opieką nad małoletnimi, staje się obligatoryjny dla sprawców, którzy popełnili przestępstwo na tle seksualnym na szkodę małoletniego. Dotąd orzeczenie o takim zakazie nie było obligatoryjne, lecz fakultatywne.”

Rejestr przestępców na tle seksualnym


(red.)

Mat.  TTPIK Kadra