Screenshot-2018-2-13 Patronat medialny – Konferencja dla hodowców bydła – tokistuchola gmail com – Gmail