POLICYJNY DRON Z TUCHOLI ROZPOCZNIE SŁUŻBĘ PO CYKLU SZKOLEŃ PILOTÓW

A to już nastąpi niebawem, jednak wpierw trzech policjantów z Tucholi i jeden z innej jednostki, przejdą szkolenie w Instytucie Lotnictwa. Chwilę później, rozpocznie się intensywny trening z udziałem tucholskiego bezzałogowca.

TOKiS – PRESS TV będzie miał przyjemność sfilmowania pierwszych przelotów. Warto też wspomnieć, że teraz palącą potrzebą jest zdobycie olejnych baterii, aby urządzenie zostało w pełni wykorzystanie. Nie ma rady, sponsorzy znowu będą musieli wysupłać parę złotówek.

Otrzymujemy wiele pytań dotyczących tego, czy nowa „zabawka” jest rzeczywiście potrzebna policjantom. Niech ten materiał będzie odpowiedzią.

Tucholskie Fakty.


(RED.)