Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W ramach

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

Pracy- projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.2  Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

– Wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 09.05.2016 r. do dnia 20.05.2016 r.
– Wysokość dotacji  – maksymalnie do 23.000,00 brutto,
– Uczestnikami projektu mogą być osoby  do 29 roku życia ( do dnia 30 urodzin) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy.

 

Projekt zakłada udzielenie wsparcia osobom bezrobotnym:

– do 4 miesięcy od dnia rejestracji- w przypadku osób do 25 roku życia;

– do 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu- w przypadku osób powyżej 25 roku życia

W związku z powyższym przed złożeniem wniosku osoba bezrobotna winna odbyć rozmowę z Doradcą klienta w celu określenia kwalifikowalności danej osoby w projekcie.

 

 

Szczegółowe informacje oraz wniosek wraz z załącznikami
dostępne są na stronie internetowej TUTAJ
oraz w tut. Urzędzie pok. 205, II piętro
lub pod numerem telefonu 52 55 90 807.

______________________

PUP – Tuchola

RSS
Follow by Email
Facebook