Powstała nowa droga w Kamienicy, my sprawdzimy czy rozwiązano dawny problem.

Zakończyły się prace związane z budową drogi w Kamienicy.

Powstała nowa droga i chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze zostały wybudowane wyniesione bezpieczne przejście dla pieszych, które spełnią również rolę naturalnego spowalniacza ograniczającego prędkość dla samochodów. Koszt prac wyniósł 199 556 zł. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Kamionka”.

TOKiS – PRESS już wkrótce odwiedzi ponownie lokalną spółdzielnie mieszkaniową w Kamienicy, sprawdzimy, czy zasygnalizowany problem w tekście „JAK DBASZ, TAK MASZ” – historia jednego domu został rozwiązany, czy też nic się nie zmieniło.


_red._

gostycyn.pl