Radny miejski mija się z prawdą

Ostatnia przed zakończeniem roku sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Radny Andrzej Jerosławski „przekonuje” Burmistrza Tucholi, aby życzeń świątecznych dla społeczeństwa nie finansował z pieniędzy publicznych.

Wypowiedź Pana Radnego uwieczniona jest w tym nagraniu.

TOKiS – PRESS oświadcza, że w okresie przedświątecznym, każdego roku swojej działalności, udostępnia swoje kamery i mikrofony wybranym przedstawicielom samorządowym całego powiatu. W tym roku życzenia świąteczne zostały wyjątkowo nagrane tylko w dwóch gminach (brak czasu): gm. Lubiewo oraz w gm. Tuchola.

Nagranie, montaż, udźwiękowienie, koszty transportu, zostały wykonane na koszt redakcji TOKiS – PRESS.


Mariusz R.Fryckowski – szef redakcji i wydawca TOKiS – PRESS