SKARGA

Życie niesie wiele niespodzianek, życie urzędnika, wyłącznie stresy, ten będzie wyjątkowy. Ponownie na tapecie staje tucholski OPS, na który wpłynęła skarga od mieszkanki. Sprawdźmy, czy słusznie…

Sprawa jest zagmatwana i nie o końca wyeksponowana, jednak jest takie miejsce, gdzie pojawić się musi – Biuletyn Informacji Publicznej, a tam znalazł się w materiałach sesyjnych. I choć skargę odrzucono, sytuacja wydaje się stanowić swoiste kuriozum.


(red.)