Super sikawka dla OSP Śliwice już w akcji!

Nastał ten dzień – 7 września…

Dla strażaków z Gminy Śliwice to bardzo ważny dzień a w szczególności dla ochotników z OSP Śliwice. Właśnie w tym momencie wraz z Wójtem Gminy Śliwice Danielem Kożuchem odebrali samochód pożarniczy dla jednostki w Śliwicach.


sliwice.pl