Terminarz jesiennych zebrań wiejskich

Podajemy terminarz jesiennych zebrań wiejskich.

Lp.

Sołectwo

Data

godz.

Miejsce

1.

Legbąd

09.09.2013 r.

18.00

Świetlica Wiejska

2.

Stobno

09.09.2013 r.

19.30

Świetlica Wiejska

3.

Rzepiczna

10.09.2013 r.

18.00

Świetlica Wiejska

4.

Klocek

10.09.2013 r.

19.15

Świetlica Wiejska

5.

Mała Komorza

11.09.2013 r.

18.00

Świetlica Wiejskaw Wielkiej Komorzy

6.

Kiełpin

11.09.2013 r.

19.15

Dom Strażaka

7.

Mały Mędromierz

12.09.2013 r.

18.00

Świetlica Wiejska

8.

Bladowo

12.09.2013 r.

19.30

Świetlica Wiejska

9.

Białowieża

16.09.2013 r.

18.00

Świetlica Wiejska

   10.

Raciąż

16.09.2013 r.

19.15

Wiejski Dom Kultury