Toruń pomoże gminie Gostycyn

Do Gostycyna w powiecie tucholskim trafi wsparcie finansowe z budżetu Gminy Miasta Toruń. O przekazaniu 50 tys. zł z budżetu zdecydowała Rada Miasta Torunia.

Gostycyn jest najbardziej poszkodowaną w wyniku sierpniowych nawałnic gminą w powiecie tucholskim. – Straty Gostycyna przewyższają dwukrotnie dochody własne gminy. Ucierpiało tam m.in. przedszkole, a opieka nad dziećmi odbywa się obecnie w doraźnej, rozproszonej formie. Powiat tucholski nie otrzyma wsparcia z budżetu Bydgoszczy, które trafi do gmin powiatu bydgoskiego, dlatego zaproponowaliśmy udzielenie pomocy właśnie tej miejscowości, która nie może już liczyć na wsparcie okolicznych gmin – wyjaśniła podczas 41. sesji Rady Miasta Torunia skarbnik Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

Rada Miasta zdecydowała o przekazaniu Gostycynowi 50 tysięcy złotych.

 


torun.pl