Umowa podpisana, Cegielniana w Tucholi przejdzie kompleksowy remont!

Umowę na realizację tego zadania podpisali w środę (15.11) burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu, które wygrało przetarg.

Zakres inwestycji jest bardzo obszerny. Roboty budowlane obejmują branże: drogową (jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki), elektryczną (oświetlenie drogowe), wodno-kanalizacyjną (odwodnienie drogi) oraz telekomunikacyjną (likwidacja kolizji z siecią telekomunikacyjną).

Zadanie nosi tytuł „Połączenie istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych z siecią dróg wojewódzkich – przebudowa gminnego odcinka ul. Cegielnianej w Tucholi”. Całkowity koszt wyniesie 3 295 205,19 zł brutto. Dodajmy, że gmina Tuchola uzyskała dofinansowanie na realizację tej inwestycji ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Termin zakończenia robót wyznaczono na 31 lipca 2018 roku.


tuchola.pl