Umowy RPO i PROW: usługi opiekuńcze, ścieżki rowerowe i świetlice

Wsparcie opiekuńcze dla seniorów, termomodernizacja, budowa ścieżek rowerowych oraz budowa i modernizacja ośrodków kultury. Dziś (12 września) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 71 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wśród wręczonych dziś umów są chociażby projekty dotyczące budowy, rozbudowy i wyposażenia świetlic i domów kultury na terenach wiejskich. To obiekty, z których będą korzystać także seniorzy, stąd wśród dofinansowanych przez nas przedsięwzięć znalazły się również projekty dotyczące tworzenia klubów seniora i finansowania usług opiekuńczych. Dostrzegamy ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi. Dlatego wspieramy tworzenie instytucjonalnych rozwiązań, takich jak domy dziennego pobytu czy kluby seniora oraz kierujemy środki na świadczenie usług domowych, czyli pomocy rodzinom osób, które wymagają całodobowej opieki – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Samorząd województwa zakontraktował dotąd ponad połowę środków z puli, którą dysponujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od początku jego realizacji podpisano już ponad 1320 umów o dofinansowanie projektów (702 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 619 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego trafiło też na realizację ponad 600 przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Termomodernizacja

Jedenaście przekazywanych dziś umów dotyczy termomodernizacji budynków: szkół, przedszkoli, remiz strażackich, szpitali i innych gmachów użyteczności publicznej. Blisko 4,5 miliona złotych wsparcia trafi na projekt realizowany przez miasto Grudziądz, w którym zaplanowano kompleksową modernizację energetyczną dwóch szkół licealnych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Duże, warte prawie 7 milionów złotych przedsięwzięcie przygotowała też gmina Świecie nad Osą, w której termomodernizację przejdą budynki Urzędu Gminy, Zespołu Szkół i Placówek nr 1, OSP i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Inwestycje komunalne i ścieżki rowerowe

Projekty dotyczące modernizacji gminnej infrastruktury wodno-ściekowej zrealizują gminy Kowalewo Pomorskie, Łabiszyn oraz Lubicz. Ten ostatni samorząd przygotował wartą 12 miliony złotych inwestycję, która pozwoli uporządkować gospodarkę wodno-ściekową na terenie lubickiej aglomeracji. Dofinansowanie trafi też na budowę ścieżek rowerowych w Grudziądzu oraz wzdłuż dróg gminnych i wojewódzkich w gminach Brodnica, Kęsowo i Waganiec.

 

Biznes i zdrowie

Wsparcie w wysokości 1,2 miliona złotych trafi też na modernizację i doposażenie Nowego Szpitala w Świeciu. Chodzi o prace modernizacyjne na oddziale położniczo-ginekologicznym, bloku porodowym, pododdziale nefrologicznym a także zakup sprzętu dla oddziałów chorób płuc, chirurgicznego i chorób wewnętrznych. Kolejne 1,3 miliona złotych dotacji otrzyma firma APM System ze Świecia na rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

 

Usługi opiekuńcze i edukacja

Kolejnych siedem projektów dotyczy oferty usług opiekuńczych dla osób starszych i niesamodzielnych. Gminy Zławieś Wielka, Solec Kujawski i Dąbrowa Chełmińska zorganizują opiekę nad osobami niesamodzielnymi w ich miejscu zamieszkania, a gminy Nowa Wieś Wielka, Szubin, Osielsko i Sicienko przygotowały szeroką ofertę aktywizacji seniorów i opieki nad osobami niesamodzielnymi w klubach seniora. Warty 400 tysięcy złotych projekt edukacyjny skierowany do uczniów o specjalnych potrzebach zrealizuje gmina Sicienko.

 

PROW: inwestycje w obiekty kultury

Najwięcej, bo 41 umów dotyczy inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenach wiejskich. Chodzi o budowę, przebudowę lub wyposażenie świetlic i domów kultury. Suma wsparcia na realizację tych przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 9,7 miliona złotych.

 

Łączna wartość wsparcia z RPO i PROW w ramach przekazanych dziś umów o dofinansowanie projektów to blisko 44 miliony złotych. W uroczystości ich wręczenia beneficjentom wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

 


kujawsko-pomorskie.pl

1 thought on “Umowy RPO i PROW: usługi opiekuńcze, ścieżki rowerowe i świetlice

 1. Dzisiaj, 12 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Pan Wójt Jacek Brygman z Panem Skarbnikiem Waldemarem Stosikiem podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie wraz z wyposażeniem”. Koszt całkowity zadania to 747.775,77 zł, a kwota dofinansowania to 475.809,00 zł.
  Nasz wniosek znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej 47 dofinansowanych projektów.
  Drugie dofinansowane zadanie, na 8 miejscu listy dofinansowanych projektów, to „Przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie” z kwotą dofinansowania 61.354,00 zł.

  PRAWIE PÓŁ MILIONA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY KĘSOWO.

  12 września 2018 r. wójt i skarbnik Gminy Kęsowo podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu dwie umowy, o dofinansowanie następujących projektów:

  1. Pierwsza z nich dotyczy dofinansowania zadania ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 12+853 do km 14+303 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  Wartość kosztorysowa inwestycji to 721 784,36 zł., dofinansowanie z Unii Europejskiej 434 514,18 zł., wkład własny gminy: 287 270,18 zł.
  Inwestycja będzie polegać na budowie ścieżki rowerowej długości 1450 metrów na trasie Żalno – Piastoszyn. Realizacja inwestycji nastąpi do końca sierpnia 2019 r.

  11 sierpnia 2018 r. Gmina Kęsowo ogłosiła przetarg na w/w zadanie:
  http://bip.kesowo.pl/przetargi,9_4-2018-9_97

  2. Druga umowa dotyczy dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma lata 2014-2020, tytuł zadania „Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie”, wartość przedsięwzięcia 54 647,47 zł., dofinansowanie wynosi 34 772,00 zł., wkład własny gminy 19 875,47 zł.
  Zakres wnioskowanej pomocy obejmuje zakup następującego wyposażenia:
  • kurtyna sceniczna
  • kolumna monitorowa aktywna
  • system bezprzewodowy
  • statywy mikrofonowe
  • okablowanie
  • biurko
  • drukarka
  • komputery

Dodaj komentarz