Urząd Miasta i Gminy w Tucholi wspomógł tucholskich historyków!

wyciete plaszcz i rogatywkaStowarzyszenie  Miłośników Historii Borów Tucholskich „Historia i pamięć” wzbogaciło się o elementy umundurowania dla warty honorowej.

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Tucholi możliwy był zakup elementów umundurowania dla członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Borów Tucholskich „Historia i pamięć”.

Kacper

W ramach zadania publicznego „Uzupełnienie umundurowania dla warty honorowej Batalionu Obrony Narodowej Tuchola” zakupione zostały 3 płaszcze oraz 3 rogatywki garnizonowe z przeznaczeniem dla dowódcy rozprowadzającego wartę oraz 2 wartowników. Kwota zadania opiewała na 3570 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 2856 zł. Pozostała różnica pokryta została ze środków własnych Stowarzyszenia. Zakupione dzięki pomocy finansowej Gminy Tuchola elementy będą wykorzystywane w czasie uroczystości państwowych, patriotycznych oraz inscenizacji historycznych.

__________________

(red.)

Źródło: HiP

RSS
Follow by Email
Facebook