XLIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi (budżetowa!)

21 grudnia 2017r. w czwartek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900.   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie quorum. Wręczenie nagród Burmistrza Tucholi w konkursie „Mój dom na medal”. Wybór sekretarza  sesji. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi. Składanie wniosków i interpelacji. Podjęcie uchwały … Czytaj dalej XLIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi (budżetowa!)