Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego i całkowitego zwolnienia z odpłatności.


(red.)