2 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Nie bądź głupi, przeczytaj i pomyśl! PETARDY (Uwaga! Materiały drastyczne!!!)

3 min read

Przed nami okres świąteczno – noworoczny, który tradycyjnie obfituje w uroczystości, w czasie, których wykorzystywane są różnego rodzaju petardy i fajerwerki. Nieumiejętne obchodzenie się z tymi materiałami, każdego roku jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków. Niech to będzie czas składania życzeń i planowania tego, co będziemy robić w przyszłości. Tylko od nas zależy, aby czas świąteczno noworoczny nie zakończył się tragicznie.

 

Statystyki jednoznacznie wskazują, że nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków. Najczęściej efektem nieprawidłowego posługiwania się środkami pirotechnicznymi są oparzenia skóry, uszkodzenia ciała, utrata wzroku, kalectwo, a nawet śmierć.

Mając powyższe na uwadze przypominamy i apelujemy:

Jak i gdzie kupować fajerwerki: 

1.sprzedaż petard i fajerwerków jest dozwolona tylko osobom pełnoletnim, legitymującym się dowodem osobistym,
2. na środkach pirotechnicznych powinna znajdować się instrukcja użycia w języku polskim,
3. petardy i fajerwerki należy kupować tylko z legalnych źródeł, sklepów mających odpowiednie zezwolenie,

Jak bezpiecznie używać fajerwerków i petard:

1. należy przeczytać instrukcję znajdującą się na petardach i fajerwerkach,

2. nie używać środków pirotechnicznych w dużej grupie osób i w miejscach publicznych,

3. nie trzymać odpalonych petard w dłoniach,

4. nie używać fajerwerków i petard będąc pod wpływem alkoholu,

5. zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które nie powinny bez opieki posługiwać się środkami pirotechnicznymi,

6. nie odpalać petard i fajerwerków wewnątrz pomieszczeń, na balkonach i tarasach,

7. nie dopuścić do spowodowania pożaru,

8. nie używać niewybuchów,

9. przechowywać petardy i fajerwerki w suchych, oddalonych od źródeł ciepła i niedostępnych dla dzieci pomieszczeniach.

W całym kraju obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom w wieku poniżej 18 roku życia. Materiały te wolno sprzedawać tylko osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości. Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie reguluje:

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Przypominamy, że używanie w miejscach lub obiektach publicznych petard oraz innych materiałów pirotechnicznych jest zabronione i zagrożone karą do 500 zł grzywny. Zakaz ten nie obowiązuje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia, jak również podczas imprez okolicznościowych po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wójta lub prezydenta miasta.

 

Apelujemy do niepełnoletnich amatorów petard oraz do wszystkich rodziców, aby używanie fajerwerków odbywało się zawsze pod kontrolą osoby dorosłej.

Pamiętajmy, że mimo zapewnień producentów i sprzedawców, iż są to materiały całkowicie bezpieczne, mamy do czynienia z materiałami wybuchowymi !

 

(red.)

fot.pirotechnik.plPlease follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook