27 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

NOWE DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU SENIOR+

1 min read

Gmina Gostycyn otrzymała po raz kolejny dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w  otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w ramach Programu Wieloletniego Senior+.

W wyniku konkursu nasz Dzienny Dom Senior+ w Gostycynie otrzyma pełną kwotę, o którą wnioskowaliśmy czyli 72 000 zł. Ośrodek funkcjonuje już od ponad 4 lat. Aktualnie zapewniamy wsparcie ponad 20 seniorom, poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji- oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Druga oferta na funkcjonowanie Klubu Seniora w Wielkim Mędromierzu otrzymała również pozytywną ocenę.

W wyniku konkursu gmina otrzyma kwotę  39 980 zł na funkcjonowanie utworzonego w roku ubiegłym klubu. Z zajęć w klubie skorzysta 20 seniorów zainteresowanych głównie wykładami ze specjalistami, warsztatami edukacyjnymi, zajęciami sportowo-rekreacyjnymi oraz wyjazdami integracyjnymi i kulturalnymi, w celu wyrównywania szans mieszkańców terenów wiejskich w dostępie do uniwersalnych dóbr kultury oraz zapewnienia dostępu do poza formalnej edukacji.

 


Mat. nadesłane.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook