31 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Nowe zasady odbioru śmieci? Będzie tylko gorzej…

6 min read

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina. I to nas martwi…

Co to oznacza dla statystycznego Kowalskiego?

Koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze (w konkurencyjnym przetargu) przedsiębiorcę, który opróżni śmietnik Kowalskiego, a jego zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, gmina będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Koniec ze zmartwieniami, co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów.

Wielu z nas ma wątpliwości co będzie dalej i jak należy postępować z odpadami wytwarzanymi na naszych nieruchomościach.
W związku z powyższym postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania:

Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?

Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć decyzję czy wypowiedzą umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.

Na jakiej podstawie właściciel nieruchomości będzie wnosił opłatę za odbiór odpadów komunalnych ze swojej nieruchomości?

Na podstawie deklaracji, której wzór zostanie uchwalony przez radę gminy, a która  będzie musiała być wypełniona zgodnie z załączoną do niej instrukcją i dostarczona do siedziby urzędu. Właściciel nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji będzie obowiązany uiszczać „opłatę śmieciową.”

Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?

To proste. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości (definicja art. 2 ust.1 pkt 4 ucpg), a więc także posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu jest zobowiązany złożyć do burmistrza miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Wzór deklaracji rada gminy musi przyjąć w podjętej uchwale.

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W przypadku nie złożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę? 

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpady będzie sprawować gmina.

Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?

Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może, zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania, jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina może ułatwić właścicielom nieruchomości realizację tego obowiązku, proponując, jako dodatkową usługę, za dodatkową opłatą, wyposażenie w pojemniki. Gmina może realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu również za takie dodatkowe świadczenie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacji śmieci).
Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania i wyrzucać wszystkie śmieci do jednego pojemnika – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o takim przypadku i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne, a gmina naliczy takiemu właścicielowi wyższą stawkę opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych.

Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, w przypadku, gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo, co zrobić. Gmina udostępni na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?

Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

____________________________________

Czytając zbiór tych „pobożnych życzeń” przeciętny czytelnik lub inaczej – obywatel tej konkretnej społeczności odnosi wyłącznie jedno wrażenie – odbiór każdych śmieci będzie niezwykle cenny. Pytanie, dla kogo? Nie od dzisiaj wiemy o tym, że śmieci, to świetny interes, na którym zarobić można krocie, jednak wiadomo również, że za wszystko zapłaci konkretna osoba. Wprowadzenie bardzo rygorystycznych przepisów w sprawie wywózki i utylizacji śmieci jest słuszne, ale nie wzięto do końca pod uwagę tego, że koszty, które poniesie każdy obywatel są znaczne, zwłaszcza, kiedy spróbujemy je zawrzeć w skali np. roku. Czy wprowadzający nowe przepisy, uwzględnili status mieszkańców tak biednej społeczności? Odpowiedź może być tylko jedna – nie. Ustawienie specjalnych pojemników stanowi koszt sam w sobie i jest wysoce prawdopodobne, że pojemniki te świecić będą pustkami, a ich niedoszła zawartość znajdzie swoje miejsce w okolicznych: lasach, rowach lub przepustach np. kolejowych.

Po niewczasie ktoś dojdzie do wniosku, że koniecznością stanie się ukonstytuowanie specjalnej komórki, która rozpocznie walkę z nielegalnymi składowiskami śmieci i osobami uprawiającymi podobny proceder, być może koniecznością stanie się powołanie specjalnej straży.

Tuchola i okolice, to specyficzny region, gdzie często obywatelowi nie wystarcza środków na jedzenie, o śmieciach nawet nie myśli, zwyczajnie je wyrzuca lub podrzuci… komuś.

To oczywiście dywagacje i głos wołającego na puszczy, życie zweryfikuje wszystko, sprawę każdych śmieci także.

(red)

Źródło: http://www.tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook