24 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

O przyszłości placówek rehabilitacji zawodowej

2 min read
W Kujawsko-Pomorskiem działa 7 zakładów aktywności zawodowej i 36 warsztatów terapii zajęciowej. Perspektywy i szanse rozwoju tych placówek były tematem poniedziałkowej (20 kwietnia) debaty w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem przedstawicieli ZAZ-ów, WTZ-ów oraz samorządowców.

W 36 działających w regionie warsztatach terapii zajęciowej uczestniczy ponad 1,3 tysiąca osób niepełnosprawnych. Placówki stwarzają osobom niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  Terapię osób niepełnosprawnych realizuje się na podstawie  indywidualnego programu rehabilitacji. Działalność WTZ-ów, prowadzonych najczęściej przez organizacje pozarządowe, jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykaz WTZ tutaj

Zakłady aktywności zawodowej w regionie działają w Bydgoszczy, Białych Błotach, Wąbrzeźnie, Brodnicy, Drzonowie, Radziejowie i Tucholi. W trakcie tworzenia są kolejne dwa – w Strzelnie i we Włocławku. Choć zajmują się wytwórczością i oferują różnego rodzaju usługi, zakłady aktywności zawodowej nie są zwykłymi firmami i rządzą się innymi mechanizmami niż zwykłe podmioty gospodarcze. Podstawową zasadą jest, że całość wypracowanego dochodu przeznacza się na realizacje misji, czyli społeczną i przede wszystkim zawodową rehabilitację zatrudnionych. W ZAZ-ach utworzono łącznie 364 stanowiska pracy dla  osób niepełnosprawnych i personelu  wspomagającego rehabilitację zawodową.  Działalność zakładów wspiera finansowo samorząd województwa. W 2015 roku przeznaczył na ten cel ponad 5,1 miliona złotych. Wykaz ZAZ tutaj.

Wspólnie z podopiecznymi oraz pracownikami zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej Urząd Marszałkowski organizuje dwa razy w roku przedświąteczne wystawy i kiermasze rękodzieła. Więcej na ten temat tutaj.

Uczestnicy spotkania „Podmioty reintegracji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim – dziś i w perspektywie” rozmawiali o możliwościach finansowania zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON oraz nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie prowadziła radna województwa Katarzyna Lubańska.

Program spotkania tutaj
___________________
(red.)
kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook