10 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

O sieci szpitali, minister Radziwiłł w Bydgoszczy

3 min read

System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (tzw. sieć szpitali) był tematem wizyty ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w Bydgoszczy. W spotkaniach z ministrem uczestniczył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Swoją wizytę Konstanty Radziwiłł rozpoczął od rozmowy z dyrekcją i pracownikami Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a następnie w urzędzie wojewódzkim spotkał się z dyrektorami szpitali oraz starostami z regionu. Spotkanie poprzedził briefing prasowy, podczas którego na pytania dziennikarzy odpowiadali także poseł na Sejm RP Tomasz Latos oraz dyrektor Kujawsko-Pomorskiego NFZ Elżbieta Kasprowicz.

13 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę o tzw. sieci szpitali, która modernizuje obecną służbę zdrowia z korzyścią dla pacjenta. Ustawa spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem w województwie – 30 szpitali w naszym regionie (20 publicznych i 10 niepublicznych) znalazło się w tzw. sieci – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Minister Konstanty Radziwiłł omówił najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa. Kierunek zmian, który przyjęliśmy i konsekwentnie realizujemy, nastawiony jest na zwiększanie odpowiedzialności państwa w obszarze służby zdrowia, na regulacje które są niezbędne i na odejście od zasady, że pieniądze są podstawowym mechanizmem zapewniającym odpowiednią strukturę świadczeń zdrowotnych. Przyjęte ustawy świadczą o realizacji tego kierunku. Są trzy krytyczne punkty, w których ustawa zmienia to, co jest teraz: moment przyjęcia pacjenta do szpitala. Obecnie w bardzo wielu takich miejscach panuje chaos. W ustawie jest zapis o prowadzeniu poradni nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej przez szpitale zakwalifikowane do pierwszych poziomów, aby odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe. Drugi obszar to pobyt pacjenta w szpitalu – tutaj ważna jest metoda finansowania, dzisiaj oparta o procedury, których wykonywanie wiąże się z analizą ich opłacalności dla szpitala. Stąd metoda finansowania placówek w postaci ryczałtowej, która ma umożliwić większą elastyczność zarządzania jednostką, ale także skupienie się na rzeczywistej potrzebie pacjenta. W takim ujęciu zapewnione jest też bezpieczeństwo szpitala. Trzeci punkt to moment, kiedy pacjent wychodzi ze szpitala. Obecnie chorzy są wypisywani z dalszymi zaleceniami kontaktu z lekarzem specjalistą i spotykają się z kolejkami, które często przekreślają efekt zakończonego leczenia szpitalnego. Innowacją według ustawy jest zapis, że szpital ma dysponować poradnią, w której pacjent ma mieć zapewnioną opiekę poszpitalną czy też rehabilitacyjną. Te trzy zmiany są w ustawie o sieci szpitali najważniejsze.

Ta ustawa jest korzystna z punktu widzenia i pacjenta, i szpitali, paradoksalnie właśnie tych małych, które mogą czuć się szczególnie zagrożone w sytuacji konkursów. W naszym regionie mamy tę komfortową sytuację, że nie ma w ogóle szpitali, które znajdują się poza siecią – mówił poseł Tomasz Latos.

Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Dla pacjentów oznacza to:

 • lepszą dostępność poradni przyszpitalnych;
 • znaczne skrócenie kolejek na SOR i w izbach przyjęć;
 • kompleksową opiekę nad pacjentem, którą zorganizuje szpital;
 • zapewnienie rehabilitacji pacjentowi.

System przewiduje wyodrębnienie siedmiu poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń:

trzy podstawowe poziomy zabezpieczenia zdrowotnego:

 • szpitale I stopnia
 • szpitale II stopnia
 • szpitale III stopnia

oraz cztery specjalistyczne poziomy zabezpieczenia zdrowotnego:

 • szpitale onkologiczne
 • szpitale pulmonologiczne
 • szpitale pediatryczne
 • szpitale ogólnopolskie

Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 91% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Powiat Tucholski reprezentował Jerzy Kowalik Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu.


(red.)

bydgoszcz.uw.gov.pl/

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook