czw. Lip 2nd, 2020

„OBWODNICA KĘSOWA” powstaje w szybkim tempie

2 min read

„Obwodnica”, to oczywiście żart, ale to zadanie przypomina jedno z tucholskich, które ukończono w ubiegłym roku. Tak, to ta ulica, która przebiega koło strzelnicy. W Kęsowie mamy do czynienia z „Przebudową ulicy Polnej i Karpackiej w miejscowości Kęsowo” – tak brzmi pełna nazwa tej inwestycji. Ulica jest długa i rzeczywiście będzie wyprowadzała ruch z centrum Kęsowa.

Koszty i inne ciekawostki

Koszt ogólny to 922 526, 38 zł wkład własny gminy 204 861, 38 zł. Wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (65 %) 717 665 zł. O tę drogę samorząd aplikował aż 3 razy i jak to się mówi…, do „trzech razy sztuka”.

Wprowadzenie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2018 roku nowych kryteriów aplikowania, o tego typu inwestycje (dodatkowe 10 pkt. dla gmin, które nie otrzymały wsparcia z tego programu w ostatnich 3 latach) sprawiło, że w 2019 roku udało się Gminie Kęsowo zdobyć dofinansowanie na ten cel.

Inwestycja przebudowy ulicy Polnej to poszerzenie niespełna kilometra tej drogi do szerokości 5 metrów oraz zbudowanie traktu pieszego wzdłuż całego odcinka. Do tego dojdzie poprawa oznakowania oraz próg spowalniający prędkość.

Całość przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo na tzw. „obwodnicy miejscowości Kęsowo” nazywanej tak przez niektórych dlatego, gdyż stanowi najkrótszy przejazd dla mieszkańców części południowej gminy do miejscowości położonych w części północnej oraz gmin sąsiednich. Całe przedsięwzięcie zakończy się do 30 września tego roku. Wykonawcą w drodze zeszłorocznego postępowania przetargowego została firma Marbruk pana Marcina Kwiatkowskiego.

Pracownicy byli dla nas bardzo wyrozumiali, dlatego udało się pokazać stan prac na dzisiaj.


(red.)