wt. Lip 7th, 2020

Od lutego utrudnienia na trzech ulicach Tucholi

2 min read

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski informuje, że 14 stycznia br. przekazano teren budowy w związku z realizacją inwestycji pn.: „Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II.

14 stycznia 2020 r. przekazano teren budowy w związku z realizacją inwestycji pn.:

Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II:

 • ZAKRES 1. Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi.
 • ZAKRES 2. Rozbudowa ulic gminnych: Kolejowej (nr 010749C), Chopina (nr 010718C) i Karasiewicza (nr 010724C) w Tucholi.

 

Przedsięwzięcie, polegające na realizacji ZAKRESU 1. Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do  obsługi transportu pasażerskiego przy  ul. Kolejowej w Tucholi – jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  dla Osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Infrastruktura punktowa do obsługi transportu pasażerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie, polegające na realizacji ZAKRESU 2. Rozbudowa ulic gminnych: Kolejowej (nr 010749C), Chopina (nr 010718C) i Karasiewicza (nr 010724C) w Tucholi – jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą inwestycji jest:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński z siedzibą: ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola

Poszczególne funkcje na budowie pełnią następujące osoby:

 • Kierownik budowy – Pan Tomasz Hołody (branża drogowa),
 • Kierownik robót br. sanitarnej – Pani Małgorzata Dąbrowska,
 • Kierownik robót br. elektrycznej – Pan Krzysztof Łapka,
 • Kierownik robót br. telekomunikacyjnej – Pan Mirosław Lange,
 • Kierownik robót br. konstrukcyjno-budowlanej – Pan Wojciech Drążkowski;

 

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego br. drogowej – koordynator – Pan Edwin Eckert,
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego br. sanitarnej – Pan Radosław Ryl,
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego br. elektrycznej – Pan Rafał Kobierowski,
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego br. telekomunikacyjnej – Pan Roman Glander,
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego br. konstrukcyjno-budowlanej – Pan Tomasz Pałubicki.

 

Roboty budowlane, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem, rozpoczną się od lutego 2020 r.

Przewidywany termin zakończenia robót: 30 września 2020 r.

Z uwagi na prowadzone roboty dojazd do nieruchomości będzie utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy, prosząc jednocześnie o wyrozumiałość.

Merytorycznie odpowiedzialnym za realizację robót jest:

– Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Tucholi, tel. 52 564 532 lub 52 564 530 – ZAKRES 1. Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi – 1.A. Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie dla potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju – etap I,

– Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Tucholi, tel. 52 56 42 521 lub 52 56 42 544 – ZAKRES 1. Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi – 1.B. Przebudowa terenu przy dworcu wraz z częścią ulicy Kolejowej, ZAKRES 2. Rozbudowa ulic gminnych: Kolejowej (nr 010749C), Chopina (nr 010718C) i Karasiewicza (nr 010724C) w Tucholi.


(red.)