24 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Od zależności ku samodzielności” – ten program może być hitem?

3 min read

W/g umiłowanych unijnych i krajowych władz oraz ich narzędzi, duży procent Polaków ma zaburzenia psychiczne, które podobno się pogłębiają. Nie jest to zjawisko zbyt oryginalne, bo podobnie myślano o nas w czasach komuny, a słynna  „psychuszka” obchodziła wiele renesansów, wszak durnym lub chorym narodem manipuluje się łatwiej.

Ale już wkrótce wszystko się zmieni na lepsze, ponieważ wybrańcy znowu nam pomogą, a kto wie, może i uleczą, ponieważ rusza nowy, dobry program i… za nasze pieniądze.

Celem programu „Od zależności ku samodzielności” jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej. W 2019 roku na realizację programu przeznaczono 3 mln zł.

Idea programu odzwierciedla się w nazwie „Od zależności ku samodzielności”. Działania skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi mają wesprzeć ich w codziennych działaniach, umocnić ich społeczną pozycję i wykorzystać możliwości.

Program w czterech modułach

Moduł I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi

Ma na celu umożliwienie dostępu  dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Moduł II – Samopomoc

W tym module preferowane będą innowacyjne projekty wspierające działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzin tych osób.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia

Ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi

Moduł IV – Integracja i innowacyjność

W założeniu ma inicjować i wdrażać nowe formy wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

O środki mogą się starać:

Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.

Podmioty (z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej), które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert o dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ważne daty

Oferty konkursowe można składać do 4 stycznia 2019 roku, do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.

Budżet

Kwota przeznaczona na realizację programu wyniesie w 2019 roku aż 3 mln zł. Na realizację projektu można pozyskać od 30 000 zł do 100 000 zł.

Nowy program „Od zależności ku samodzielności” zastąpi program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie do Programu – Od zależności ku samodzielności edycja 2019 r.

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook