śr. Cze 3rd, 2020

Odbiór i opłaty za śmieci – ważna informacja

1 min read

SONY DSC

Widać wyraźnie, że tucholski magistrat wyraźnie się ożywił, bo na dobry początek wydał komunikat w dodatku ważny. Bo dwie rzeczy na tym świecie są pewne: śmierć i… podatki.

Odbiór bioodpadów

Od 1 kwietnia 2020 r. bioodpady z terenu gminy Tuchola odbierane są wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali brak kompostownika na swojej nieruchomości.

Tylko na postawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której (części F) podatnik złożył oświadczenie, że nie posiada przydomowego kompostownika – zostanie wydana dyspozycja odbioru bioodpadów z nieruchomości.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Druk deklaracji można porać ze strony www.bip.miasta.tucholi.pl, zakładka gospodarowanie odpadami komunalnymi (2020 druk deklaracji), a złożyć poprzez Pocztę Polską lub do skrzynki podawczej wystawionej przy Urzędzie Miejskim w Tucholi.

Opłata „śmieciowa” – zmiana numeru konta bankowego

Urząd Miejski w Tucholi przypomina, że od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe indywidualne konta do wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Indywidualne konta bankowe znajdują się w zawiadomieniu o zmianie stawki za odpady komunalne z dnia 02.03.2020 r, dostarczonym do każdego mieszkańca.

W przypadku zgubienia korespondencji opłatę można wpłacić na rachunek 17 8174 0004 0000 2163 2000 0357


(red.)

tuchola.pl