18 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Oferta inwestycyjna Tucholi – Tomasz Stybaniewicz (TOKiS TV)

3 min read
Zgodnie z „Analizą atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego” wykonaną w grudniu 2011 r. przez zespół ekspertów…

…pod kierunkiem prof. SGH dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, Gmina Tuchola została oceniona, jako gmina o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej. W rozbiciu na poszczególne sektory gospodarki potencjalna atrakcyjność inwestycyjna Gminy przedstawia się następująco:przemysł – atrakcyjność dość wysoka, inwestycje w nowoczesne usługi – atrakcyjność wysoka, turystyka – atrakcyjność dość wysoka i handel – atrakcyjność wysoka.

Teren inwestycyjny przy ulicy Usługowej w Tucholi

Powierzchnia 2,2757 ha. Istnieje możliwość zakupienia części przedmiotowego terenu (powierzchnia od 3,3 tys. m2 wzwyż). Istnieje możliwość powiększenia przedmiotowego terenu inwestycyjnego do 6,5242 ha. Teren niezabudowany, płaski, położony w granicach miasta. Kształt działki: zbliżony do prostokąta. Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący zabudowę przemysłowo-składową, usługowo-handlowej i targowo-wystawienniczą. Bardzo dobry dojazd. Możliwość wybudowania bocznicy kolejowej. Częściowe uzbrojenie (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa w drodze, przyłącze gazowe 250 m, przyłącze energetyczne 500 m). Teren przeznaczony na zbycie na zasadach użytkowania wieczystego. Po zagospodarowaniu i spełnieniu uzgodnionych warunków możliwość zakupu prawa własności. Cena wywoławcza w przetargu: 33,86 zł/m2 z VAT.Kontakt: invest@tuchola.pl tel. 52 564 25 41.

Teren objęty patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie, istnieje możliwość realizacji inwestycji w ramach specjalnej strefy ekonomicznej.
Teren przemysłowy w Tucholi przy ul. Budowlanej
– oferta podmiotu prywatnego

Powierzchnia 3,11 ha (około 1,5 ha utwardzone betonem). Częściowe uzbrojenie (brak przyłącza energetycznego), bardzo dobry dojazd. Kształt działki: prostokąt. Idealnie nadaje się na skład materiałów budowlanych, miejsce postoju dużych pojazdów lub inną działalność wymagającą twardego, równego podłoża. Cena: 2.985.600 zł (96 zł/m2) z VAT.

Kontakt: invest@tuchola.pl tel. 52 564 25 41.

Teren mieszkaniowo-usługowy w Tucholi
przy ul. Młyńskiej

Powierzchnia 1.179 m2. W ulicy sieć wodociągowa i kanalizacyjna, w pobliżu działki sieć energetyczna. Dojazd do ul. Chojnickiej krótkim, nieutwardzonym odcinkiem ul. Młyńskiej. Cena wywoławcza: 55.800 zł (47 zł/m2) z VAT. Teren działek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan dopuszcza lokalizację nowego budynku mieszkalnego, w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z nie więcej niż 4 mieszkaniami w budynku wolnostojącym oraz budynku zamieszkania zbiorowego (np: hotel, motel, pensjonat, dom spokojnej starości). Dopuszcza się również lokalizację innych usług, wyłącznie w formie lokali wbudowanych o powierzchni nie przekraczającej 30 % powierzchni ogólnej budynku.

Kontakt: wmigk@tuchola.pl tel. 52 56 42 530

Teren mieszkaniowo-usługowy w Tucholi przy ul. Witosa
Powierzchnia działki: 1.535 m2. W ulicy sieć wodociągowa i kanalizacyjna, w pobliżu działki sieć energetyczna. Ulica Witosa jest ulicą utwardzoną (asfalt). Cena wywoławcza działki: 74.640 zł (49 zł/m2) z VAT. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza on lokalizację wolnostojących jednorodzinnych budynków mieszkaniowych oraz lokalizację handlu i gastronomii w formie lokali wbudowanych w parterach budynku.

Kontakt: wmigk@tuchola.pl tel. 52 56 42 530

_____________________

(red.)

Źródło: UMiG Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook