Oferta inwestycyjna Tucholi – Tomasz Stybaniewicz (TOKiS TV)

Zgodnie z „Analizą atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego” wykonaną w grudniu 2011 r. przez zespół ekspertów…

…pod kierunkiem prof. SGH dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, Gmina Tuchola została oceniona, jako gmina o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej. W rozbiciu na poszczególne sektory gospodarki potencjalna atrakcyjność inwestycyjna Gminy przedstawia się następująco:przemysł – atrakcyjność dość wysoka, inwestycje w nowoczesne usługi – atrakcyjność wysoka, turystyka – atrakcyjność dość wysoka i handel – atrakcyjność wysoka.

Teren inwestycyjny przy ulicy Usługowej w Tucholi

Powierzchnia 2,2757 ha. Istnieje możliwość zakupienia części przedmiotowego terenu (powierzchnia od 3,3 tys. m2 wzwyż). Istnieje możliwość powiększenia przedmiotowego terenu inwestycyjnego do 6,5242 ha. Teren niezabudowany, płaski, położony w granicach miasta. Kształt działki: zbliżony do prostokąta. Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący zabudowę przemysłowo-składową, usługowo-handlowej i targowo-wystawienniczą. Bardzo dobry dojazd. Możliwość wybudowania bocznicy kolejowej. Częściowe uzbrojenie (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa w drodze, przyłącze gazowe 250 m, przyłącze energetyczne 500 m). Teren przeznaczony na zbycie na zasadach użytkowania wieczystego. Po zagospodarowaniu i spełnieniu uzgodnionych warunków możliwość zakupu prawa własności. Cena wywoławcza w przetargu: 33,86 zł/m2 z VAT.Kontakt: invest@tuchola.pl tel. 52 564 25 41.

Teren objęty patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie, istnieje możliwość realizacji inwestycji w ramach specjalnej strefy ekonomicznej.
Teren przemysłowy w Tucholi przy ul. Budowlanej
– oferta podmiotu prywatnego

Powierzchnia 3,11 ha (około 1,5 ha utwardzone betonem). Częściowe uzbrojenie (brak przyłącza energetycznego), bardzo dobry dojazd. Kształt działki: prostokąt. Idealnie nadaje się na skład materiałów budowlanych, miejsce postoju dużych pojazdów lub inną działalność wymagającą twardego, równego podłoża. Cena: 2.985.600 zł (96 zł/m2) z VAT.

Kontakt: invest@tuchola.pl tel. 52 564 25 41.

Teren mieszkaniowo-usługowy w Tucholi
przy ul. Młyńskiej

Powierzchnia 1.179 m2. W ulicy sieć wodociągowa i kanalizacyjna, w pobliżu działki sieć energetyczna. Dojazd do ul. Chojnickiej krótkim, nieutwardzonym odcinkiem ul. Młyńskiej. Cena wywoławcza: 55.800 zł (47 zł/m2) z VAT. Teren działek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan dopuszcza lokalizację nowego budynku mieszkalnego, w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z nie więcej niż 4 mieszkaniami w budynku wolnostojącym oraz budynku zamieszkania zbiorowego (np: hotel, motel, pensjonat, dom spokojnej starości). Dopuszcza się również lokalizację innych usług, wyłącznie w formie lokali wbudowanych o powierzchni nie przekraczającej 30 % powierzchni ogólnej budynku.

Kontakt: wmigk@tuchola.pl tel. 52 56 42 530

Teren mieszkaniowo-usługowy w Tucholi przy ul. Witosa
Powierzchnia działki: 1.535 m2. W ulicy sieć wodociągowa i kanalizacyjna, w pobliżu działki sieć energetyczna. Ulica Witosa jest ulicą utwardzoną (asfalt). Cena wywoławcza działki: 74.640 zł (49 zł/m2) z VAT. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza on lokalizację wolnostojących jednorodzinnych budynków mieszkaniowych oraz lokalizację handlu i gastronomii w formie lokali wbudowanych w parterach budynku.

Kontakt: wmigk@tuchola.pl tel. 52 56 42 530

_____________________

(red.)

Źródło: UMiG Tuchola

admin

Next Post

Wakat w powiecie!

pt Cze 6 , 2014
Władze powiatowe w Tucholi potrzebują kolejnych, odpowiedzialnych rąk do pracy, tym samym takowa może być zdobyta przez kogoś spełniającego określone warunki…

SPOŁECZNOŚCI

Lokalnie

Globalnie

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook