30 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Opiekuńcze” państwo znowu trzepnie nas po kieszeni, tym razem w kwestii śmieci

7 min read

Zaświnione lasy, torowiska, rowy melioracyjne i tak właściwie każde miejsce, które zdoła pomieścić worki ze śmieciami, to szara rzeczywistość, w której plywamy, jak spławik w stawie. Dlaczego tak się dzieje? Z biedy, głupoty, lenistwa, fałszywie pojętej oszczędności? Na jednej z tucholskich ulic przedsiębiorca, który prowadzi usługi transportowe, z lubością iście maniakalną ogrzewa swój „szałas” starymi oponami i jego tajemnicą pozostanie, jak rozdrabnia gumowy złom. Tuż obok, odór dioksyn unosi się w powietrzu, sąsiad utylizuje w piecu plastikowe butelki rodem z „Biedronki” – rodzinka uwielbia wodę mineralną, przecież jest taka zdrowa. I nikt się tym nie przejmuje… z wyjątkiem rządu, który w swojej mądrości ukróci niecne praktyki, a kto się nie dostosuje, ten oberwie z najbardziej dotkliwy sposób – odczuje to finansowo. I kolejna, piekielna machina urzędnicza rusza w bój o to, jak pod przykrywką nowego prawa „śmieciowego” pokryć naszymi pieniędzmi dno swojego budżetu.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina.
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.

 

I zapewne nastanie raj, a patrole policyjne już nigdy nie odnajdą „zagubionych” płyt azbestowych pod „Świtem”.

Czy ustawa będzie skuteczna? Już dzisiaj znamy odpowiedź na to „szalenie kluczowe” pytanie – zdecydowanie…NIE!

 

Teraz dopiero się zacznie!

 

Nie ma to jak media i zgrabnie przeprowadzona kampania uświadamiająca „śmieciarzy” z udziałem dzieci. Są przecież takie niewinne i szturmem zdobywają widza. Państwo zrobi wszystko, aby przekonać nas do „ekologicznego życia”, ma tylko jeden problem – obywatel nie ma już, czym płacić. A nawet wtedy, gdy złapany zostanie na gorącym uczynku, co mogą mu zrobić służby? Ukarać mandatem? Zamknąć w więzieniu? Przecież to dla niego zbawienie – życie na koszt państwa, to marzenie każdego, bez stresu, bez codziennej gonitwy za groszem, grzebania w śmietnikach w poszukiwaniu resztek, którymi nakarmi siebie i swoją rodzinę. Przesadzam? Skoro tak, to zapraszam do śmietników osiedlowych, przy tucholskich blokowiskach, śmietników w parkach, gdzie w boju o aluminiowa puszkę, ostatnie zęby tracą ci, którzy chcą zebrać na ”kieliszek chleba”, lub zwyczajnie… przetrwać.

 

Mamy iście doskonałe prawo, tylko topimy się w… śmieciach, bo ktoś znowu chce na tym zarobić, a to prawdziwie złota żyła, jak w Klondike, nawet w Tucholi!

 

1. Dlaczego zmieniono ustawę?

 

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

2. Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?

 

Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć decyzję czy wypowiedzą umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.

3. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?
To proste. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

5. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

6. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina może ułatwić właścicielom nieruchomości realizację tego obowiązku, proponując jako dodatkową usługę, za dodatkową opłatą, wyposażenie w pojemniki. Gmina może realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu również za takie dodatkowe świadczenie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

7. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki  sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

– liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

– ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane statystyczne z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami),

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.

Ponadto, rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy, jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane. Osoby segregujące za wywóz śmieci zapłacą mniej!

8. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci).
Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

9. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

10. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.

11. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?
Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak, dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

 

Bez wątpienia coś trzeba zrobić z tymi przeklętymi substancjami toksycznymi, jednak może warto zacząć od śmieciowej abolicji, aby ludziom, tak zwyczajnie, nie opłacało się podrzucać ich sąsiadowi? No tak, ale kto wytłumaczy to urzędnikowi, który ma moce nadprzyrodzone, chociaż niekoniecznie w… głowie.

 

 

Mariusz R.Fryckowski

Na podstawie:

http://naszesmieci.mos.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook