nie. Lip 12th, 2020

OSP Raciąż doposażono w nowy sprzęt

1 min read

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski działając w myśl postanowień zawartych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w dniu 4 września przekazał dla jednostki OSP Raciąż zestaw sprzętu ratowniczego.

W maju br. Gmina Tuchola złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości na realizację zadania pod nazwą: „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tuchola”.
Na ten cel Fundusz Sprawiedliwości udzielił dotacji celowej w kwocie brutto 44.100,54 zł, Gmina Tuchola zobowiązała się do zapewnienia i wykorzystania wkładu własnego w wysokości 1% wartości wszystkich zadań, określonych we wniosku tj. kwotę 445,46 zł.


Dzięki uzyskanej dotacji Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu otrzymała sprzęt: agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych, hydrauliczne nożyce do cięcia, zestaw węży hydraulicznych oraz plandekę wielofunkcyjna do rozłożenia narzędzi na ziemi.

Zakup za łączną kwotę 44.546,00 złotych.


(red.)

Gm. Tuchola