31 października 2020

Ostatnia, 57 sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

SONY DSC

19 października 2018r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z 56. sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Tuchola:
–  Informacja ogólna,
–  Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tucholi [materiał zostanie doręczony radnym na posiedzeniach komisji],
–  Informacja Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi,
–  Informacja Biura Powiatowego Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Tucholi.
9.  Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 – osobny materiał.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie wymiany pieców na nowoczesne źródła ciepła.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Tuchola do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
13. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola i lokalami użytkowymi w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2019-2023.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową.
17. Sprawozdanie z realizacji programu 59. Dni Borów Tucholskich.
18. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
19. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Tucholi.
20. Wolne wnioski.
21. Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
22. Sprawy bieżące.
23. Zakończenie.

 

Materiały sesyjne 19.10.2018 r. – CZĘŚĆ 1.pdf

Data: 2018-10-11 07:46:48 Rozmiar: 22.16M Format: .pdf Pobierz

Materiały sesyjne 19.10.2018 r. – CZĘŚĆ 2.pdf

Data: 2018-10-11 07:46:48 Rozmiar: 19.81M Format: .pdf Pobierz

informacja o stanie oświaty.pdf

Data: 2018-10-11 07:46:48 Rozmiar: 4.35M Format: .pdf


BiP Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook