27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Państwo „zaprasza” w kamasze

3 min read

Państwo potrzebuje nie tylko naszych pieniędzy, ale w razie potrzeby, również armatniego mięsa, zwłaszcza teraz, kiedy podjęliśmy się niewdzięcznej roli amerykańskiego dywersanta na Europę Wschodnią.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI oraz MINISTER OBRONY NARODOWEJ w Rozporządzeniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r, poz. 2254) ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r.

 

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznaczono na dzień 15 stycznia 2018 r.

KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PODLEGAJĄ:

  1. Mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. Kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  5. Osoby , które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

!!! Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody !!!

Osoba stająca do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest przedstawić:

Brak aktualnej fotografii o wymiarach 3×4 bez nakrycia głowy uniemożliwia wydanie książeczki wojskowej, a tym samym skutkuje nie ukończeniem kwalifikacji wojskowej

 Schemat przebiegu kwalifikacji wojskowej

 

POWIATOWE KOMISJE LEKARSKIE

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Kujawsko–Pomorskiego w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Powiatowych Komisji Lekarskich oraz określenia ich siedzib informujemy, że na terenie administrowanym przez WKU w Bydgoszczy funkcjonować będą następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:

 

Powiatowa Komisja Lekarska w Tucholi
Adres: Tuchola, ul. Pocztowa 7b
Termin pracy komisji lekarskiej: od 09.04. do 27.04.2018 r.
Zasięg działania Komisji: miasto i gmina – Tuchola, gminy – Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U.2017.1430 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r, poz. 1980)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w  2018 r. (Dz.U. z 2017 r, poz. 2254)

(red.)

http://bydgoszcz.wku.wp.mil.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook