31 października 2020

Plan pracy Rady Powiatu na 2015 r, czy to wersja ostateczna, połączona z roszadami osobowymi?

4 min read

Bez wątpienia nie, czego dowodem są kolejne roszady na stanowiskach w poszczególnych jednostkach Starostwa Powiatowego. Czy są słuszne? Oczywiście nie, ale to kolejny sposób na zjednanie sobie opinii publicznej pozornymi „oszczędnościami”, jednak jakim kosztem? O tym przekonamy się za jakiś czas.

Starostwo potrzebuje rzecznika prasowego, mówimy o tym od lat, jednak wszelkie perswazje są bezskuteczne, choć przed kilkoma miesiącami była na to szansa. Niestety, jedno z regionalnych mediów doprowadziło do publicznej nagonki audycją ukierunkowaną wyłącznie na jedno – pełna negację zamierzenia, doszukując się „rażącej niekompetencji poprzedniej ekipy starostwa, która w ramach oszczędności próbowała upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, za te same pieniądze. Co z tego wyszło? Awantura. Samorządowcy ugięli się i był to błąd. Czy obecni rajcy powiatowi powrócą do dawnego pomysłu, z utworzeniem takiego własnie takiego stanowiska pracy? To kwestia nie oszczędności, a może strachu przed powtórką tego, co już się kiedyś wydarzyło? Zobaczymy, albo i nie.

10505609_570135329764479_3307008407791140637_nObecnie najbardziej sensacyjną jest zmiana na stanowisku naczelnika wydziału oświaty, kultury i zdrowia.  Miejsce pani Lucyny Karnowskiej ( przeniesiona do Zakładu Aktywności zawodowej [ ZAZ ]) zajął radny powiatu obecnej kadencji p. Jerzy Kowalik. Czy to decyzja słuszna, czy też nie? Wiemy jedno, była naczelnik przeniosła na zupełnie inny poziom działalność Muzeum Borów Tucholskich, które wreszcie stało się kameralnym centrum kultury w Tucholi. Czy radny Kowalik podoła nowym obowiązkom gdzie jego poprzedniczka wysoko zawiesiła 1487443_650460245065320_8719055421194814303_npoprzeczkę? Nie będzie mu łatwo, to pewne.

Jakie zmiany jeszcze nas czekają? Nie ma wątpliwości, nie przeczytamy o tym na stronach Starostwa Powiatowego w Tucholi. Co pozostaje? Stara droga „zdobywania” informacji przez wszelkie media, czyli… potwierdzenie u źródła… plotek. W tej materii nic się nie zmieniło.

Lp. Tematyka Termin
1. 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2024.
2. Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
3. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2015 r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2014 r.
23 styczeń
2. 1. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
2. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2014 r.
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2014 r.
13 luty
3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
• sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
• sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,
• informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie,
• informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.
20 marzec
4. 1. Ocena zasobów społecznych.
2.Ocena realizacji za 2014 r:
•Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
•Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
•Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
3.Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2014 r.
4. Informacja o działalności Domu Dziecka za 2014 r.
5. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2014 r.
6. Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2014 r.
17 kwiecień
5. 1. Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu:
• funkcjonowanie Powiatowej służby zdrowia
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
• sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014,
• przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej terenu Powiatu.
3. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2014 r.
22 maj
6. 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
3. Drogi publiczne: sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2014 r.
19 czerwiec
7. 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2015 r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2015 r.
4. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego lekarza Weterynarii.
11 wrzesień
8. 1. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
2. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2014/2015.
3. Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi w roku 2014.
16 październik
9. 1. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.
2. Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
20 listopad
10. 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.
2. Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 r.
3. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2016.
4. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
21 grudzień

 

____________________

(mrf.)

Źródło: BiP

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook