17 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Plany inwestycyjne gminy Lubiewo

2 min read

Nie ukrywajmy, są bardzo ambitne i mają pełne szanse realizacji, oczywiście, jest pewien warunek, który najciężej spełnić. Bądźmy jednak optymistami…

Plany na 2014r. to m.in. oczekiwanie na pozytywne rozpatrzenie złożonych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i przystąpienie do realizacji:

 budowy 88 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Płazowo, Sucha, Szumiąca, Teolog, Trutnowo, Wełpin,
Bysław, Bysławek, Cierplewo, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Minikowo.

 budowy drewnianych pomostów wędkarsko-rekreacyjnych nad jeziorami: Wielkim Bysławskim, Małym Bysławskim, Jeziorki
i Gwiazda. Łącznie powstanie 6 pomostów, przewiduje się rozbiórkę kilku pomostów zlokalizowanych w pobliżu miejsca
budowy nowych oraz usunięcie trzciny.

 budowy obiektów małej infrastruktury turystycznej nad stawami w miejscowościach: Klonowo, Lubiewo i Trutnowo. Planuje się
m. in.: budowę wiat, miejsc na ognisko, utwardzeń, montaż ławeczek, koszy na odpady, stojaków na rowery, renowację
zbiornika wodnego w Trutnowie.

 remontu połączonego z modernizacją świetlicy wiejskiej w Klonowie. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe
i remontowo-modernizacyjne. Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo KLON nad Brdą,
jednakże koszt wkładu własnego poniesie Gmina Lubiewo.

 rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Lubiewie wraz z budową zewnętrznej klatki schodowej i dostosowaniem obiektu dla
osób niepełnosprawnych,

 budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek. Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki dwukierunkowej
o nawierzchni betonowo-asfaltawej. Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski, wartość zadania zostanie sfinansowana ze
środków Unii Europejskiej i budżetu Gminy Lubiewo.

 modernizacja hydroforni na terenie gminy, wymiana pomp na przepompowniach ścieków,

 zakup wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w Bysławiu,

 przejęcie lub wykup przy minimalnym wydatku finansowym z budżetu budynku po posterunku policji w Bysławiu,

 zakup 12 szt. tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy,

 wymiana 12 okien i zabudowa klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół w Bysławiu,

 modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bysławiu,

 bieżące naprawy dróg, budowa chodnika w Minikowie we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych.

________________________

(red.)

Źródło: Kurier Lubiewski

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook