sob. Kwi 4th, 2020

Telewizyjno – Filmowa Agencja Promocyjno – Informacyjna

Plany urządzenia lasu – Gminy Kęsowo i Gostycyn

1 min read
Starosta Tucholski zlecił w roku bieżącym wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów,  które stanowią własność osób fizycznych na terenie gminy Kęsowo i Gostycyn.

Prace w terenie rozpoczęły się od 2 marca br. i będą wykonywane przez taksatorów firmy LAS-R z Krakowa. Dokładny czas prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych. Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą. Projekty uproszczonych planów urządzania lasów zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie właściwych urzędów gmin.

O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektów właściciele lasów zostaną powiadomieni odpowiednio przez Wójta Gminy Kęsowo i Wójta Gminy Gostycyn.


(red.)