13 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„POCHÓD BOROWIAKÓW” i kolejny sukces starostwa!

2 min read

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przyznała Powiatowi Tucholskiemu wyróżnienie za działania kulturalne w dziedzinie „Edukacja kulturalna i historyczna, zachowanie lokalnego dziedzictwa, turystyka, ekonomia społeczna, integracja lokalnego społeczeństwa”.

FRDL-nagroda.jpg

„Historia wielokulturowego regionu Borów Tucholskich to temat trudny i ciekawy zarazem, niełatwo jest przekazać jej lokalny wymiar młodzieży czy turystom. Stąd pomysł na barwną paradę postaci historycznych związanych z powiatem tucholskim. Korowód ok. 500 zapowiadanych przez konferansjera osób, ubranych w stroje z różnych epok, w 2014 roku już po raz trzeci przeszedł ulicami Tucholi. Wśród maszerujących byli słowiańscy wojowie, szwedzka kawaleria, komtur krzyżacki, jak i partyzanci walczący o wolność tych ziem. Polski król pojawił się u boku swej żony (Starościny Tucholskiej) w otoczeniu szlachty, a wraz z żydowską społecznością Tucholi paradowali niemieccy i polscy mieszczanie. Lokalne stowarzyszenia prezentowały też teraźniejszość regionu, promując przy okazji swoje dokonania.

Powiat Tucholski był inicjatorem i koordynatorem pochodu, zapewnił też część finansów (niezbędnych pomimo wolontarystycznego charakteru imprezy). Spośród organizatorów wymienić trzeba LGD „Bory Tucholskie”, Borowiackie Towarzystwo Kultury, szerokie grono samorządów, instytucji kulturalnych, placówek oświatowych, organizacji społecznych, grup nieformalnych oraz indywidualnych osób. Ta niezwykle szeroka koalicja stanowi niezwykłą wartość, gdyż dzięki niej pasjonaci z różnych miejscowości i z różnych dziedzin mogli lepiej się poznać i zaplanować wspólne dalsze działania – na rzecz naszej małej ojczyzny.

Kiermasz lokalnych wyrobów (artystycznych, rzemieślniczych, rolniczych), czy catering oferowany przez lokalne stowarzyszenia, był okazją do ekonomicznego wykorzystania pochodu przez lokalną społeczność – w najlepszej, opartej o lokalne dziedzictwo formie. W miarę zwiększającej się frekwencji na pochodzie, jego komercyjna część (Kiermasz Borowiacki) będzie odgrywać coraz większą rolę dla lokalnej społeczności. Ideą Pochodu jest też przyciąganie turystów w Bory Tucholskie i zapewnienie przebywającym tu osobom dodatkowej atrakcji, co z roku na rok coraz lepiej się udaje.”

____________________

Od redakcji.

Warto zapamiętać również fakt, że popularny już „Pochód Borowiaków” zapoczątkowano za kadencji poprzednich władz powiatu ze starostą, panią Dorotą Gromowską na czele. Gratulujemy sukcesu.

____________________

(red.)

tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook