16 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

1 min read
18.04.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”, w którym partnerem wiodącym jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Powiatem Sępoleńskim.

Podmiotami realizującymi projekt będą szkoły: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Łącznie planuje się objęcie projektem 973 osób z podregionu. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez osoby dorosłe.

Projekt realizowany będzie od 01.05.2018 r. do 31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu obejmująca działania na terenie 3 powiatów opiewa na kwotę 5 232 478,15 zł, a kwota dofinansowania na realizację Projektu wynosi 4 709 191,15 zł. Projekt realizowany będzie na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i będzie skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności, a jednocześnie wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.


tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook