11 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Śliwice. Podpisano umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

1 min read

Powołana przez Wójta Gminy Śliwice Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w sferach:

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

III. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

IV. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

V. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na konkurs wpłynęło 17 ofert, które zostały złożone przez 11 organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Umowy podpisano z 13 organizacjami. 1 oferta została odrzucona z przyczyn formalnych, 1 oferta nie uzyskała dofinansowania, dla dwóch ofert organizacja nie złożyła korekty w zakresie kosztów realizacji zadania.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Wójta Gminy Śliwice wyniosła 56.210,00 zł.


sliwice.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook