23 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Podsumowanie działań „SMOG” na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

2 min read

Wczoraj (6.03.18) od wczesnych godzin rannych kujawsko-pomorscy policjanci prowadzili działania pod nazwą „SMOG”.

Włączyli się do nich również inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Bydgoszczy. Działania te ukierunkowane były na kontrolę i wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, w szczególności tych, które charakteryzowała nadmierna emisja spalin do atmosfery. Funkcjonariusze kontrolowali stan techniczny aut, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe działanie silnika oraz układu wydechowego, co ma duży wpływ na zwiększoną emisję spalin oraz nadmierne zadymienie.

Sprawdzali również uprawnienia do kierowania, dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej, ale także stan trzeźwości kierowców. Podczas wczorajszych działań kujawsko-pomorscy policjanci, wspólnie z inspektorami z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Bydgoszczy, skontrolowali 2448 pojazdów, ujawnili 24 przypadki, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie emisji spalin, czego konsekwencją było zatrzymanie dowodów rejestracyjny tych pojazdów.

Ponadto w oparciu o art. 132 ust. 1 pkt. 1 lit. C ustawy, który mówi o naruszeniach wymagań środowiska, zatrzymano 56 dowodów rejestracyjnych. Przypadki te dotyczyły m. in. wycieków paliwa czy płynów eksploatacyjnych z pojazdu. * Kierującym przypominamy, że muszą się liczyć z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policjanta podczas kontroli, jeżeli pojazd nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa.

Należy pamiętać o sprawdzaniu stanu technicznego pojazdu celem wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości, również tych związanych z emisją spalin o nadmiernej szkodliwości. Przypominamy obowiązujące przepisy: Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022). Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska.

W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.


KWP Bydgoszcz

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook