20 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Podsumowanie projektu

3 min read
19.12.2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi odbyło się podsumowanie projektu w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” (2017 r.) pod nazwą „Powiat Tucholski zagrożenia widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje”.

W uroczystości udział wzięli: nadkom. Małgorzata Brola – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podkom. Adam Kumkowski – specjalista Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy, Magdalena Wysocka – Brunka – Zastępca Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy, Paweł Wygonowski, Szymon Borkowski – pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Zarząd Powiatu Tucholskiego, nadkom. Wiesław Gapa – Komendant Powiatowy Policji w Tucholi, podkom. Marcin Szulczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi, mł. asp. Sylwester Suchomski – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Tucholi, st. bryg. mgr inż. Dariusz Goźliński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, mł. bryg. mgr Arkadiusz Kroll – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, st. ogn. Dorota Stachowicz – Dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Tucholi, asp. Iwona Wize – Liegmann – Dyżurny Operacyjny KP PSP w Tucholi, Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu, Przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego z poszczególnych gmin.

Kierownik PCPR w Tucholi – Anna Toby w formie prezentacji przedstawiła informacje o działaniach, które zostały przeprowadzone w ramach projektu w 2017 roku:

a) Spotkania redaktorów strony internetowej www.cyberspoko.pl
b) Ćwiczenia współdziałania służb ratowniczych i porządkowych
c) Konkurs na logo strony www.cyberspoko.pl
d) Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
e) Konkurs plastyczny „Czad i ogień – budź czujność”
f) Konkurs na piosenkę „Numer alarmowy 112″
g) Powiatowy Piknik Bezpieczeństwa
h) Spotkania edukacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych
i) Zakup 2 przenośnych radarowych wyświetlaczy prędkości
j) Spotkania edukacyjne dla Rodziców
k) Zakup kompletu dziennych i nocnych alkogogli oraz narkogogli
l) Organizacja IV Powiatowej Interdyscyplinarnej Konferencji „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”
m) Zakup materiałów promocyjnych
n) Konkurs na 10 minutowy happening
o) Akcje profilaktyczne w szkołach przeprowadzane na terenie powiatu tucholskiego
p) Zakup symulatora dachowania i symulatora zderzeń
q) Organizacja Pikników Bezpieczeństwa
r) Przedstawienie happeningów w parafiach powiatu tucholskiego.

mł. asp. Sylwester Suchomski – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Tucholi bardzo obrazowo pokazał nam efekty funkcjonowania miernika prędkości, który mierzył prędkość pojazdów w Stobnie i Śliwicach.

Mierniki posiadają urządzenie do archiwizacji danych, które są analizowane i dają bardzo czytelny obraz, w jakim czasie występuje, jakie natężenie ruchu i przekroczeń przepisów drogowych. Uzyskane dane zaskoczyły osoby uczestniczące w podsumowaniu. Dane wskazują na to, że samo umieszczenie mierników spowodowało obniżenie średniej prędkości w tych miejscowościach. Ponadto wskazało mundurowym czas i skalę przekroczeń prędkości, co umożliwi egzekwowanie przez kierujących przestrzegania ograniczeń. Do tej pory przekroczenia prędkości nie wiązały się z konsekwencjami, gdyż była to akcja edukacyjna. Jednak, jeżeli takie przekroczenia zostaną zarejestrowane przez policjantów ich sprawcy mogą liczyć się z konsekwencjami nałożenia na nich mandatów. Obecnie mierniki są zawieszone i zbierają dane w miejscowościach Cekcynek i Żalno.

Prezentację zobaczyć można w internecie.

Program, który powstał jest z pewnością przedsięwzięciem, które poprzez swój profilaktyczny charakter, wpłynął na większą świadomość młodych ludzi, a to bez wątpienia przełoży się na poprawę ich bezpieczeństwa. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w akcjach edukacyjnych przeprowadzanych w kolejnych latach.

Bardzo dziękujemy Wszystkim za pomoc przy realizacji projektu.


Mat. nadesłane

PCPR w Tucholi

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook