30 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Polskie obywatelstwo ma od dzisiaj kolejnych 14 osób.

3 min read

Polskie obywatelstwo ma od dzisiaj kolejnych 14 mieszkańców naszego regionu. Pochodzą z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Azerbejdżanu, ale także z Kenii, Algierii i Tajlandii. Akty nadania obywatelstwa oraz egzemplarz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali od wicewojewody Józefa Ramlaua.

W ubiegłym roku polskie obywatelstwo otrzymało 92 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Najwięcej (41) osób pochodziło z Ukrainy, w dalszej kolejności z Armenii i Rosji (po 12 osób), z Białorusi (9), Bośni i Hercegowiny (4), po dwie osoby z Bułgarii i Indii oraz po jednej z: Albanii, Algierii, Holandii, Kenii, Mongolii, Tajlandii, Serbii, Wenezueli i Wietnamu, a jedna z osób była bezpaństwowcem. Cudzoziemcy nabyli obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta RP (38 osób) oraz w wyniku decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego o uznaniu za obywatela polskiego (54 osoby).

wykres - kraje pochodzenia 92 nowych obywateli województwa w 2015 r.

Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego:

  • zasada krwi – urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie;
  • zasada terytorium – urodzenie lub znalezienie dziecka na terytorium Polski (gdy oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa);
  • przysposobienie pełne – adopcja (przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie).

 

wykres - wnioski o uzyskanie obywatelstwa polskiego w regionie w latach 2010-2015

wnioski o uzyskanie obywatelstwa polskiego złożone w K-PUW w latach 2010-2015pdf

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP:

Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi, na jego wniosek, obywatelstwo polskie. Prezydent RP nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemcy, którzy zamieszkują w Polsce wnoszą za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem właściwego konsula.

Uznanie za obywatela polskiego:

W drodze uznania, o obywatelstwo polskie mogą ubiegać się cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, którzy w toku długoletniego legalnego pobytu w Polsce zintegrowali się ze społeczeństwem polskim, znają język polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują polski porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. W szczególności są to uchodźcy, osoby
bez obywatelstwa, dzieci oraz małżonkowie obywateli polskich oraz osoby polskiego pochodzenia.

Uznanie następuje na wniosek osoby zainteresowanej i rozciąga się na dzieci wnioskodawcy za zgodą drugiego rodzica, a jeżeli dziecko ukończyło 16 lat wymagana jest również jego zgoda.

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim bądź też certyfikatem z języka polskiego jako obcego, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w Warszawie (organizuje ona egzaminy z języka polskiego kilka razy w roku w różnych miastach Polski).

Od redakcji.

Czy takie zasady obowiązywały będą tzw. „migrantów” z Syrii i innych państw muzułmańskich? Czy ich obecności możemy się spodziewać na terenie naszego powiatu? I wreszcie, czy poprawność polityczna panująca w unii przełoży się na „dyspozycyjność” obecnie nam rządzących naszym nieszczęśliwym krajem?

Czas i rozum pokażą.

__________________

(red.)

Mat. bydgoszcz.uw.gov.pl

Tytuł oryg. „Nie tylko z Europy”.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook