28 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Poseł Paweł Skutecki już w najbliższy poniedziałek będzie pełnił dyżur poselski w Tucholi

5 min read

Jak informuje nas Asystentka Społeczna pana Posła – Maja Kurlandt – Osiecińska, już w najbliższy poniedziałek tj. 19.09.2016 w godzinach 14.00 do 15.30, Pan Poseł Paweł Skutecki będzie pełnił dyżur poselski przy ul. Nad-Kiczą 32 w Tucholi, oddając się do dyspozycji Tucholan.

Kim jest pan Poseł i które ugrupowanie reprezentuje?

Kompendium wiedzy.

Ma 40 lat. Urodził się i wychował w Bydgoszczy. Mieszkał m.in. w Warszawie, Sopocie, Kielcach, Newcastle, Gateshead. Mimo to zawsze wracał do „domu” – do Bydgoszczy. Z wykształcenia jestem filologiem polskim – ukończył Akademię Bydgoską (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), studiował także filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest żonaty, ma kilkuletniego syna.

Przez wiele lat pracował dla bardzo wielu partii i polityków z różnych opcji. Miał własne poglądy, ale był zawodowcem – zostawiał je za drzwiami gabinetu. Kiedy przestał pracować w zawodzie i otworzył własną działalność, zapisał się do jedynej wówczas antysystemowej partii – Unii Polityki Realnej. Był jej członkiem w latach 2008-2012. Zarząd UPR powierzył mu także funkcję rzecznika prasowego.
Od powrotu z emigracji zaangażował się czynnie w kampanię proreferendalną i edukacyjną na temat jednomandatowych okręgów wyborczych, których skuteczność i przejrzystość wiedział na własne oczy w Wielkiej Brytanii. Jesienią 2015 roku wystartował do Sejmu RP z listy Kukiz’15 i wyborcy powierzyli mi mandat posła. Jest członkiem klubu sejmowego Kukiz’15. Pracuje w Komisji Zdrowia oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Teraz pojawia się w Tucholi żywo zainteresowany blaskami cieniami życia naszej społeczności.

Warto spotkać się z posłem, którego poglądy są jednoznaczne.

Warto też przyjrzeć się jego pracy w Sejmie RP.

Paweł Skutecki
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

Lista wypowiedzi
Pos. Dzień Data Numer i tytuł punktu porządku
24 1 05-09-2016 10. Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 580) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 801). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
22 1 05-07-2016 7. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druki nr 432 i 652). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
22 2 06-07-2016 7. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
22 2 06-07-2016 7. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
22 2 06-07-2016 7. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
22 2 06-07-2016 7. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
22 2 06-07-2016 7. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
22 2 06-07-2016 7. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
17 2 28-04-2016 10., 11. i 12. 10. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o mediach narodowych (druk nr 442). 11. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o składce audiowizualnej (druk nr 443). 12. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
15 2 31-03-2016 12. Informacja bieżąca. Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
15 3 01-04-2016 22. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (druk nr 226). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
14 2 17-03-2016 18. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druki nr 320 i 335). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
13 2 10-03-2016 16. Przedstawione przez Radę Ministrów ˝Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.˝ (druk nr 178) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 268). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
13 2 10-03-2016 16. Przedstawione przez Radę Ministrów ˝Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.˝ (druk nr 178) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 268). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
13 2 10-03-2016 17. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2014 r. (druk nr 179) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 278). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
13 3 11-03-2016 19. Przedstawione przez Radę Języka Polskiego ˝Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2012-2013˝ (druk nr 89) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury i Środków Przekazu (druk nr 256). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
7 1 29-12-2015 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
7 1 29-12-2015 5. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
7 1 29-12-2015 9. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 158). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
7 2 30-12-2015 10. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 158 i 161). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
6 1 21-12-2015 4. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (druki nr 107 i 133). Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
6 2 22-12-2015 4. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Poseł Paweł Skutecki – retransmisja wypowiedzi
1 4 18-11-2015 10. Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

To oczywiście niewielki wycinek działalności pana Posła. Więcej można odnaleźć w jego stronie internetowej

_________________________
(RED.)

Mat. na podstawie witryny posła.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook