22 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

2 min read

W podtoruńskim Przysieku obradował 19 maja Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Gremium zajmowało się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o modernizację energetyczną budynków, inwestycje w żłobki, przedszkola i placówki wychowawcze, rozwój infrastruktury dla biznesu oraz rewitalizację obszarów miejskich.

Część naborów zostanie ogłoszonych w ramach ZIT-u (zintegrowanych inwestycji terytorialnych), czyli wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu. Przygotowywane do ogłoszenia konkursy ZIT-owskie uruchomią środki na termomodernizację w budynkach należących do samorządów, modernizację oświetlenia ulicznego oraz inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich.

 

Członkowie komitetu zajmowali się też kryteriami dla konkursów dotyczących inwestycji w infrastrukturę społeczną, w których można było pozyskać wsparcie na budowę, adaptację, modernizację oraz wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3, inwestycje w placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka oraz budowę i adaptację obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej.

 

Inne nabory, których kryteriami zajmował się Komitet Monitorujący dotyczą wspierania inwestycji związanych z budową lub przebudową instalacji OZE służących do produkcji energii cieplnej, modernizacji energetycznej budynków publicznych (także w ramach polityki terytorialnej), tworzenia i rozwoju infrastruktury biznesowej oraz rewitalizacji obszarów miejskich (w ramach polityki terytorialnej).

 

Komitet wysłuchał też informacji na temat: stanu wdrażania RPO, wyników badania „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”, Sprawozdania krajowego – Polska 2017 Komisji Europejskiej oraz inicjatywy European Pillar of Social Rights.


kujawsko-pomorskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook