30 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

POSIEDZENIE RADY KOORDYNACYJNEJ REZERWATU BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE

2 min read

9 lutego 2016 roku do Tucholi na zaproszenie Starosty Tucholskiego Michała Mroza, będącego zarazem Wiceprzewodniczącym Rady, przybyło 30 reprezentantów instytucji i innych podmiotów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Wśród szacownych gości znaleźli się przedstawiciele obu Urzędów Marszałkowskich, Dyrektorzy zarówno Pomorskiej jak i Kujawsko-Pomorskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, reprezentanci obu Regionalnych Organizacji Turystycznych, delegaci wielu samorządów powiatowych i gminnych, instytucji naukowych, Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych działających na terenie Rezerwatu Biosfery. Spotkanie poświęcone było prezentacji różnych możliwości finansowania wspólnych działań, wymianie doświadczeń oraz powołaniu grup roboczych, których celem będzie wypracowanie konkretnych rozwiązań służących realizacji celów Rezerwatu.

Otwarta atmosfera spotkania umożliwiła otwartą dyskusję i wymianę poglądów i pozwoliła na wymianę dobrych praktyk. Wstępnie omówione zostały możliwości uzyskania preferencji dla Rezerwatu Biosfery w konkursach organizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, doświadczenia województwa pomorskiego związane z tworzeniem obszaru funkcjonalnego będą mogły zostać zweryfikowane także w województwie kujawsko-pomorskim, a pomysł „konstelacji dobrych miejsc” realizowany jako element promocji województwa kujawsko-pomorskiego wzbudził zainteresowanie gości z Pomorza. Przygotowana przez tucholski Zakład Aktywności Zawodowej prezentacja lokalnych wiktuałów dodatkowo pobudziła dyskusję o mocnych stronach borowiackiej kultury materialnej i niematerialnej.

Spotkanie zaowocowało pierwszą przymiarką do utworzenia konkretnych grup roboczych. Po zebraniu deklaracji ustalono, że zakres prac poszczególnych grup oraz ich cele szczegółowe zostaną wypracowane już w ramach tych grup – do końca marca bieżącego roku. Powstały już pierwsze pomysły na wspólne działania i projekty, w kuluarach składano już pierwsze deklaracje współpracy. Z tego względu już teraz można podkreślić duże znaczenie Rady Koordynacyjnej dla zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Borów Tucholskich.

Organizatorem kolejnego spotkania Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie będzie Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Dobrym zwyczajem przyjętym przez Radę jest organizacja posiedzeń naprzemiennie, w obu zaangażowanych województwach.

Szczegółami dotyczącymi spotkań, w tym protokołami oraz listami obecności dysponuje Park Narodowy Bory Tucholskie, który ze względu na swoją kluczową rolę instytucji koordynującej działania na rzecz Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie podjął się także pełnienia funkcji sekretariatu Rady Koordynacyjnej.

_________________________

tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook