24 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie” w Jeżewie

5 min read

13 października przy siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa, na peryferiach Jeżewa w Ośrodku Edukacji Leśniej „Dabrówka” odbyło się niezwykle ciekawe posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”.

Do wzięcia udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali:

Hanna Szramka – kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,

Jacek Brygman – Wójt Gminy Cekcyn

Tadeusz Chrzanowski – główny specjalista ds. ekologii i edukacji leśniej – regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

Teresa Chirrek – nauczyciel, Zespół Szkół Leśnych w Tucholi,

Marcin Doliński – dziennikarz – POlskie Radio Pomorza i Kujaw,

Piotr Gawęda – kierownik Zespołu Ochrony Lasów w Gdańsku,

Michał Grabski – Wójt Gminy Osie,

Andrzej Kobiak – senator RP – Senat RP,

Andrzej Kowalski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu,

Tadeusz Kowalski – Burmistrz Tucholi,

Ewa Krasicka – Korczyńska – Katedra Botaniki i Ekologii – Wydział Rolnictwa I Biotechnologii – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy,

Daniel Kożuch – Wójt Gminy Śliwice

Wojciech Kroplewski – radny Powiatu Tucholskiego,

Marek Machnikowski – regionalny Konserwator Przyrody – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,

Józef Malinowski – dyrektor Gimnazjum Publicznego w Osiu,

Piotr Mówiński – dyrektor Tucholskiego Ośrodka Kultury,

Jan Mysliwiec – podskarbi Bractwa św. Huberta w Śliwicach,

Krzysztof Otlewski – właściciel stolarni OKK Otlewski

Andrzej Przystalski – kierownik Zakąłdu Zoologii Kręgowców – UMK w Toruniu.

Obradom  przysłuchiwał się Mariusz R.Fryckowski z TOKiS – PRESS (Close Encounters of the Independent – Poland) – Tuchola

Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie” jest organem doradczym i opiniotwórczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Toruniu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Bory Tucholskie”.

Do zadań rady należy opiniowanie najróżniejszych projektów (np. planów urządzania lasu w zakresie ochrony przyrody, edukacji), wprowadzanie w życie tematyki badań naukowych, strategii bada naukowych i ich praktycznego zastosowania, podejmowanie działalności edukacyjne, czy kwestii dotyczących turystyki.

Kadencja Rady trwa zaledwie pięć lat.

Bardzo interesującą była wypowiedź dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – pana Janusza Kaczmarka, który bardzo precyzyjnie odniósł się aktualnego stanu  lasów Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu”. Z wypowiedzi pana dyrektora wynika, że biorąc pod uwagę stan przyrodniczy, zdrowotny i ekonomiczny podległych jednostek – lasy mają się dobrze i optymistycznie można patrzeć w przyszłość. Prelegent zilustrował swoje słowa fotografiami, które potwierdzają to, ze dokonane inwestycje przynoszą bardziej, niż wymierne korzyści. Nie bez wpływu na wszystko pozostaje  gospodarka drewnem, gdzie rynek dyktuje warunki. Jest on w w dobrej kondycji, a zapotrzebowanie na drewno rośnie z wyszczególnieniem konkretnych jego gatunków.

Przeprowadzono szereg prezentacji w niezwykle starannie przygotowanej oprawie fotograficznej.

Świetne wystąpienia mieli nadleśniczowie, panowie: Artur Karetko (Dąbrowa), Marek Sobczak (Osie), Piotr Kasprzyk (Trzebciny). Wyczerpująco opowiedzieli o założeniach planów  urządzenia lasu dla tych nadleśnictw na lata 2017-2026, które są obecnie przygotowywane. We wspomnianych planach mieści się szereg konkretów z zakresu: hodowli i ochrony lasu, działań ekologicznych leśnictw, pozyskiwanie drewna, udostępniania lasów społeczeństwu do celów rekreacyjnych.

Po wysłuchaniu wystąpień dyrektora i nadleśniczych, dyskusji i wymianie poglądów, członkowie Rady jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali przyjęte założenia do będących w opracowaniu planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Dąbrowa, Osie i Trzebciny.

Następnie uczestnicy posiedzenia Rady brali udział w objeździe terenowym przygotowanym przez gospodarza narady – Artura Karetko, nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa. Podczas objazdu zaprezentowano powierzchnię leśną obsadzoną drzewami owocowymi (naturalne odmiany), zaplanowaną w procesie przebudowy drzewostanów sosnowych, jako element różnorodności biologicznej lasów, o dużym znaczeniu dla populacji zwierzyny leśnej.

Ten fragment spotkania był najbardziej zajmujący, ponieważ dyskutanci na własne oczy mogli się przekonać o tym jak katastrofalne skutki może przynieść gradacja, czyli masowe występowanie owadów, zagrażającej życiu drzewostanów w tym przypadku – larw barczatki sosnówki (obejrzymy to w filmie). Pocieszające jest to, że sposoby usunięcia larw przyniosły efekty i specjaliści nie mają wątpliwości, że przyroda poradzi sobie z ta plagą, a drzewostan wróci do dawnego stanu.

Kapitalne wrażenia mieliśmy podczas wizyty w szkółce leśnej w pobliskim Bojanowie. Obiekt ten został utworzony zaledwie  w 2007 roku, a już zarządzający tym miejscem mogą pochwalić się  31 gatunkami drzew i krzewów leśnych hodowanych na potrzeby odnowień i zalesień prowadzonych corocznie przez Nadleśnictwo Dąbrowa. Nowoczesność, zaprzęgnięto do pracy systemy komputerowe, które odpowiedzialne są za szereg czynności w tym najważniejszą – nawadnianie przy pomocy specjalnych deszczowni. W tym obiekcie nic nie dzieje się bez przyczyny, a nad wszystkim czuwają specjaliści w swojej branży. Nic w tym dziwnego, że szef RDLP wygłosił tak wiele ciepłych słów gospodarzowi tego terenu.

Na zakończenie posiedzenia Rady wręczono uczestnikom niezwykle cenne pozycje książkowe, które traktują o leśnych kompleksach promocyjnych.

Wrażenia po spotkaniu.

W świecie ciągłego narzekania, gdzie niekompetencja i brak konsekwencji zbierają tak zastraszające żniwo pojawia się nagle enklawa – prawdziwie zielona i gigantyczna wyspa, która funkcjonuje precyzyjnie jak przysłowiowy szwajcarski zegarek – LASY PAŃSTWOWE. Oczywiście, miedzy bajki można włożyć to, że i one nie borykają się z trudnościami, jednak można odnieść wrażenie, że główną ich przyczyną nie jest praca/pasja leśników, a skutek nieodpowiedzialnych zabiegów niekompetentnych polityków, którzy owszem, zdają sobie sprawę z bogactwa polskiej przyrody, ale interesuje ich głównie jeden aspekt – finansowy.

Lasy muszą być dofinansowane w takim stopniu, aby mogły cieszyć kolejne pokolenia ludzi w świecie, który już dawno wypowiedział naturze wojnę i z niebywałą konsekwencją niszczy ją. Na tej niepokojącej mapie Polska stanowi zaprzeczenie tej szkodliwej tendencji. I nie jest to przypadek. To dzięki zaangażowaniu, a tak naprawdę wielkiej pasji polskich leśników, mamy szansę obcować z tym, co dla nas jest oczywistością, a dla innych już tylko mglistym wspomnieniem (np. Niemcy).

Z obserwacji osoby postronnej można odnieść wrażenie, że każdy nadleśniczy traktuje teren, za który odpowiada w sposób szczególny, trochę jak swoją własność. Można to stwierdzenie uznać za spekulację lub odczucie subiektywne, ale jak można inaczej odnieść się do tego, co tak świetnie się prezentuje i działa w żaden sposób nie zakłócając obowiązujących praw, tych wyjątkowych – PRAW PRZYRODY?

Leśnicy  pięknie wpisują się w ten obraz mając wiedzę, wyczucie i instynkt, a tego nie można nauczyć się w szkołach, to TRADYCJA w dodatku wielopokoleniowa!

Gratulujemy.

______________________

(mrf.)

Fot. wstęp – www.torun.lasy.gov.pl/

Na podstawie materiałów zarejestrowanych i otrzymanych podczas konferencji.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook