4 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Posiedzenie Rady Naukowo-społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”

2 min read

Omówienie projektu Jednolitego Programu Gospodarczo-Ochronnego było celem spotkania nowo powołanej Rady Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”.

Posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) „Bory Tucholskie” odbyło się  6 grudnia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie . W spotkaniu, poza członkami Rady, uczestniczył przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, nadleśniczowie jednostek współtworzących leśny kompleks promocyjny oraz wykonawca Jednolitego Programu Gospodarczo Ochronnego LKP.
Leśny kompleks promocyjny to obszar o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym oraz społecznym. Celem jego powołania jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w lasach. Działalność określona jest w programie gospodarczo-ochronnym, który opracowywany jest przez dyrektora regionalnej dyrekcji, właściwego dla danego LKP.

Aktualizacja wspomnianego opracowania i omówienie jego projektu oraz powołanie nowej Rady były właśnie głównym powodem spotkania. Poza tym w trakcie posiedzenia przedstawiono obowiązujące od stycznia br. wytyczne w sprawie Leśnych Kompleksów Promocyjnych (zarządzenie Dyrektora Generalnego lasów Państwowych).
Planowanie działań na terenie LKP powinno uwzględniać skutki klęski żywiołowej, która miała miejsce w sierpniu 2017 r. Z tego powodu jednym z punktów spotkania było nakreślenie sytuacji po huraganie, udzielenie informacji o zniszczeniach, rozmiarze zadań do zrealizowania oraz potencjalnych problemach, z którymi w perspektywie czasowej przyjdzie się zmierzyć leśnikom. Po części kameralnej uczestnicy udali się na teren Leśnictwa Komorza, aby obejrzeć tereny poklęskowe i poznać efekty realizowanych dotychczas prac.


Dorota Rząska-Lis

woziwoda.torun.lasy.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook